Jag är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, handledare och disputerad i klinisk psykologi och jag har under de senaste 20 åren främst behandlat oro, ångest, fobier, depression, stress, sömnstörningar, prestationsångest, relationssvårigheter, anpassningssvårigheter och låg självkänsla. Jag jobbar med barn, ungdomar och vuxna och tar emot  både par och enskilda patienter. 

Förutom att jag har arbetat på privata mottagningar sedan 2001 har jag arbetat som föreläsare, forskare, lärare och terapihandledare i Sverige, USA, Australien och Chile och har tre arbetsspråk: svenska, engelska och spanska. Jag har en praktik vid Stureplan i Stockholm och arbetar som föredragshållare och föreläsare om ångest, självkänsla, prestationsångest, stress, sömnsvårigheter och trauma.