Jag heter Per Morien och är legitimerad psykolog. Min mottagning ligger på Kungsholmen, vid Fridhemsplan.
Jag har under många år bedrivit terapier inom psykiatrin, primärvården och företagshälsovården. Jag har med framgång arbetat med de flesta problemområden, alltifrån ångestproblematik, depressioner och kronisk smärta till personlighetsstörningar och parterapier. Mitt fokus ligger på den enskildas behov och utgår från en grundlig problemanalys snarare än diagnos. Jag har en gedigen KBT-utbildning men arbetar inte manualstyrt utan flexibelt och utifrån patientens målsättningar.