Då jag möter dig som psykoterapeut är dina direkta upplevelser här och nu i kropp och affekt och i relation till mig i fokus. 

De känslor, tankar och beteenden som tar oss till psykoterapi har ofta sitt ursprung i tidigare upplevelser som inte kunnat få ro i det förflutna, utan skapar symtom i form av ångest och/eller  strategier som inte längre gagnar oss. Min uppgift är att skapa ett tryggt rum för att det som inte varit möjligt att kontakta inom dig ska kunna komma upp och bearbetas. 

Jag är sjukgymnast i grunden och har lång erfarenhet av att arbeta med sambandet kropp/själ. I min verktygslåda finns kroppspsykoterapeutiska metoder och dans- och rörelseterapi. Jag har vidareutbildning inom Lifespan Integration och AEDP och har stor erfarenhet av att arbeta med traumabehandling

Varmt Välkommen!
Åsa