Mitt namn är Susanne Paulsson och jag är och Legitimerad Psykoterapeut i KBT och Leg. Hälso – och sjukvårdskurator med vidareutbildning i mindfulness, självmedkänsla och yoga. 

Jag har mångårig erfarenhet av psykoterapeutiskt behandlingsarbete och är van vid att behandla alla former av psykisk ohälsa. Mina specialistområden är dock stressrelaterade besvär, bristande självkänsla och social fobi. 

I mitt företag www.dharmainmind.se arbetar jag som stresskonsult och erbjuder allt ifrån individualterapi i Kognitiv beteendeterapi KBT, Compassionfokuserad terapi CFT till coachning, andningsträning eller mindfulness.