Jag har lång erfarenhet som terapeut  och har ett relationellt förhållningssätt. Det viktigaste tycker jag är att utgå ifrån den enskilda individen och utifrån den speciella problematik och bakgrund som denne har. Jag har erfarenhet av att jobba med många olika slag av problem, från  svårigheter i vardagen och i relationer, dålig självkänsla, ångest till  trauman, komplex trauma och sexuella övergrepp. Mitt arbetssätt grundar sig på modern psykodynamisk psykoterapi med kognitiva inslag där kunskapen om relationens och anknytningens betydelse är central. Jag använder mig förutom av min grundutbildning av olika tekniker som jag tycker är relevanta, för att hjälpa en person att hitta rätt i sitt liv . Jag har utbildning i kroppsbaserade tekniker såsom Sensorimotor Psychotherapy och även av Affektfokuserad terapi, Hypnosterapi och LI (Life Span integration).