Mitt namn är Hanna Bertolani och jag har arbetat som psykolog under 12 år. Jag är utbildad vid Lunds Universitet inom såväl KBT som PDT (psykodynamisk inriktning). Jag har mångårig erfarenhet av att arbeta med terapier för vuxna, både längre terapier och kortare stödsamtal inom båda inriktningarna. 
Problematiken har främst berört stress, ångest, utmattning, oro och kriser. Jag har även erfarenhet av barn- och unga, föräldrastöd och familjekriser samt neuropsykologi (främst gällande barn). Sedan sex år har jag privat mottagning, just nu i centrala Malmö. 

Jag arbetar utifrån tanken att vi alla är experter i våra liv, men att vi ibland kan vi trassla in oss i det vi tror vi vill och det vi faktiskt behöver. Då kan man behöva stanna upp och sätta ord på sina upplevelser för att finna den väg som är rätt. Ibland kan det räcka med ett par samtal för att komma rätt köl igen.