Jag har lång erfarenhet av att arbeta med olika problemformuleringar utifrån PDT, korttidskontrakt eller öppna kontrakt. Under senare år arbetar jag dessutom utifrån feministisk och existentiell terapi. 

Jag är specialiserad på psykisk och fysisk utsatthet utifrån ett feministiskt perspektiv. PTSD är en normal reaktion på onormala händelser.
Vid psykisk ohälsa arbetar jag utifrån mottot Att förstå något som inte blivit förstått.