Jag är leg. Arbetsterapeut, fil  mag i musikterapi, musikterapeut, gruppsykoterapeut, certifierad EMDR terapeut, formell kompetens inom klinisk hypnos och handledare och lärare i psykoterapeutiskt arbete. Jag har gått utbildning i kronisk traumatiserng och dissociation och deltagit i Anna Gerges utbildning i klinisk hypnos. Jag har gått Karolinska institutets kurs i mentaliseringsbaserad terapi, MBT.

Mitt arbete är inriktat på samtalsterapi, par terapi, kreativt gestaltande terapi, EMDR terapi, klinisk hypnos, stresshantering och handledning. Jag arbetar framförallt med relationsproblem, komplex traumatisering och dissociativa störnignar. 

Hos mig får du bearbeta dina personliga problem och känsliga livsfrågor i en lugn och trivsam miljö. Du får arbeta med det som tynger dig och det som du behöver komma till rätta med. Arbetet är resursstärkande och bearbetande. 

Att beskriva inre upplevelser och tillstånd med ord, kan ofta vara svårt. Kreativt gestaltande psykoterapi kan vara till hjälp för att öka förståelsen av vad som på ett omedvetet plan påverkar våra känslor, tankar och handlingar, att på djupet komma åt förborgade minnen, känslor och konflikter. Metoden har visat sig särskilt användbar vid kriser, traumatiska händelser samt psykosomatiska besvär.

I boken: Psykoterapi som hjälper, metoder för vården, har jag skrivit ett kapitel: Hur metoder som musik- och bildterapi kan bidra till att lugna och reglera för att möjliggöra bearbetning.


Det har alltid varit en drivkraft för mig att lära mer och jag har gått många olika kurser i bla uttryckande konst terapi, symbolisering, kurser i dans- bild- och kroppspsykoterapi.

Min breda bakgrund gör det möjligt för mig att arbeta på många olika sätt mot olika individer och grupper. Jag hjälper arbetsgrupper till utveckling och bättre samarbete. Då kan ibland musikterapeutiska metoder vara ett hjälpmedel att för en arbetsgrupp hitta gemenskap och leklust, förstå sina kommunikativa svårigheter och börja fungera bättre tillsammans.

Jag har ett genuint intresse för människor och tror på individens egen förmåga till utveckling och förändring. Genom personliga möten ges impulser till inre och yttre förändring. Problem kan bli klarare, självkännedom och livsglädje öka. En styrka jag har är att stödja människor till att känna hopp och livslust, trots problem och svårigheter.

Besök gärna min hemsida, www.kreativitetochhalsa.se