Jag är Socionom, medicine magister och leg. psykoterapeut. Jag jobbar både privat samt inom specialistpsykiatrin där jag arbetar med dialektisk beteendeterapi samt trauma behandlingar. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med ångest, depression, posttraumatisk stressyndrom, samt personlighetsstörningar. Har utbildning i ACT samt i prolonged exposure (PE) vilket är en behandlingsform för personer med posttraumatisk stressyndrom (PTSD).