Hej! Jag arbetar på en privat mottagning i Hisingen, och hit är du välkommen att vända dig för att få hjälp vid kriser, PTSD (posttraumatiskt stressyndrom), depression och ångest. Utöver den privata praktiken arbetar jag i psykiatrin med patienter som har PTSD, posttraumatiskt stressyndrom. Jag har vidareutbildat mig inom detta, samt sexologi.