Jag heter Christer Lallerstedt och är legitimerad psykolog och specialist i klinisk psykologi. Jag är certifierad terapeut i traumafokuserad terapi som EMDR, och är utbildad i klinisk hypnos och affektfokuserad psykodynamisk terapi men arbetar också med kognitiv beteendeterapi, KBT. Hos mig kan du få samtalsterapi för att lära dig mer om ångesten, vad som utlöser den och hur vi tillsammans kan arbeta med den.

Det är vanligt att klienter som kommer till mig har varit med om kriser, svåra trauman, skilsmässor, sömnproblem eller har olika destruktiva beteenden som plågar dem. Genom samtalsterapi kan vi tillsammans stärka din självkänsla, öka din acceptans och så småningom kommer du känna en större tillförsikt till dig själv. Efter en tid kommer du att upptäcka hur du blir lugnare och hur du påverkas mindre av negativa tankar. Börjar du arbeta med dina problem så förändras du och du utvecklas.