Leg psykolog och leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och sexologi, certifierad EMDR-terapeut, medlem i Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos. 
Lång och bred erfarenhet: sexuella funktionsstörningar, sexmissbruk, funktionella magtarmrubbningar/IBS, trauma, kriser, existentiella problem, ångestproblematik, sömnproblem, tandvårdsrädsla, chefsstöd.