Jag driver en psykologmottagning i centrala Göteborg. Utöver en bred erfarenhet av primärvårdsarbete har jag tidigare också arbetat inom specialistpsykiatrin. 

Vanliga arbetsområden

– ångestproblematik och oro
– lätta och medelsvåra depressioner
– krisreaktioner
– stressproblematik
– relationsfrågor
– arbetsrelaterade frågor
– psykologisk rådgivning

Psykoterapi är ett samarbete mellan dig och en terapeut i syfte att öka förmågan till ett mer flexibelt och funktionellt sätt att tänka, känna och agera i så väl aktuella som framtida problemsituationer. Psykoterapi ger också en möjlighet till en högre grad av förståelse för orsaken till din problematik, vilket syftar till att öka förmågan att förstå och hantera din nuvarande livssituation på ett konstruktivt sätt.

För mer info besök gärna www.permark.se